ÁO PHƯỢT 2018: Thông tin & ĐĂNG KÝ


Gõ từ khóa bạn muốn tìm rồi Enter, câu hỏi của bạn có thể đã từng được trả lời trên diễn đàn


Smilies

Explanation

'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

Smilie List

What to Type
Resulting Graphic
Meaning
 • Phuot Smilies
 • :)
  Vui
  Vui
 • :D
  Răng
  Răng
 • :))
  Chết cười
  Chết cười
 • =))
  Cười lăn
  Cười lăn
 • :(
  Buồn
  Buồn
 • (NO)
  Chán
  Chán
 • X(
  Cáu
  Cáu
 • :T
  Tét mông
  Tét mông
 • :LL
  È è
  È è
 • ;)
  3
  3
 • :Dam
  Đâm
  Đâm
 • :shrug:
  Nhún vai
  Nhún vai
 • (c)
  Cool!
  Cool!
 • (NT)
  Nói thầm
  Nói thầm
 • (beer)
  Beer
  Beer
 • (wait)
  Hẹn hò
  Hẹn hò
 • (BB)
  Byebye
  Byebye
 • :help
  Cứu...
  Cứu...
 • :gun
  Guns
  Guns
 • :L
  Iloveu
  Iloveu
 • (S)
  Salut
  Salut
 • :((
  Khóc
  Khóc
 • (K)
  Kem
  Kem
 • (HH)
  Hoan hô
  Hoan hô
 • :H
  Humping
  Humping
 • (kiss)
  Ladysman
  Ladysman
 • :kuli
  Kuli
  Kuli
 • :">
  Xí hổ
  Xí hổ
 • B-)
  Cool
  Cool
 • :F
  Câu kéo
  Câu kéo
 • (fun)
  Funnypost
  Funnypost
 • :hit
  Húc
  Húc
 • :go
  Gogo
  Gogo
 • :DE
  Playboi
  Playboi
 • (watch)
  Nhìn kìa
  Nhìn kìa
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :Q
  Queen
  Queen
 • :susel:
  Susel
  Susel
 • :dien
  Rồ
  Rồ
 • :GL
  ga lăng
  ga lăng
 • :bd
  birthday
  birthday
 • :S
  Choáng
  Choáng
 • (LD)
  Lên đường
  Lên đường